Article for Hlaska Newsletter of Statutory City of Opava

Slezské gymnázium se stalo koordinátorem mezinárodního projektu

V červenci 2016 schválila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy projekt partnerství, který Slezské gymnázium vytvořilo společně se školami z Norska, Švédska a Španělska. Partnerská spolupráce započala 1. 9. 2016. Jedná se o soubor aktivit, jejichž společným jmenovatelem je péče o zdravý životní styl ve zdravém prostředí.

Jednotlivé partnerské školy si rozdělily témata, která mají v jejich lokalitách obzvláštní význam. Norský partner se zaměřuje na vodu, její využití i ochranu. Švédský partner akcentuje problém chování člověka v přírodě, včetně ochrany fauny a flóry. Španělský partner zvolil problém znečištění hlukem a obecně postoj člověka ke zvukům v jeho okolí. Slezské gymnázium postaví své aktivity na již existujícím projektu Emise, který se zabývá znečištěním vzduchu a jeho minimalizací na úrovni domácností. Kromě hlavních témat se do společné práce promítnou i další aktuální problémy, například přetváření krajiny člověkem, recyklace odpadu, získávání čisté energie, zdravé stravovací návyky, šetření zdroji a další.

Projekt je naplánován na dobu dvou let, během nichž proběhnou čtyři partnerské návštěvy. Tato společná setkání slouží ke komplexnímu probádání hlavních témat. Jako koordinátorovi celého projektu připadla Slezskému gymnáziu realizace hned prvního setkání, které se uskuteční v termínu od 5. do 12. listopadu v Opavě. Připravili jsme pestrý program, který návštěvníkům představí nejen krásy Opavy, ale i zajímavá místa regionu. Pojedeme se podívat do Darkoviček na opevnění, do Hradce nad Moravicí na zámecký park, ve Štramberku budeme péct uši a v rožnovském skanzenu sehrajeme scénku z Dona Quijota.

A co by měl celý projekt přinést opavským studentům? Celý koncept stojí zejména na posílení komunikace mezi lidmi různých evropských národností a mentalit. Oficiálními jazyky projektu jsou angličtina a španělština, jejichž znalost tvoří i pojítko mezi zainteresovanými žáky. Třeba zde kromě prezentací a jiných projektových výstupů vzniknou i celoživotní přátelství a podaří se nám změnit pohled na to, jak se chováme k sobě navzájem i k prostředí, v němž žijeme.

Mgr. Zdeňka Morcinková

new-logo_erasmus

logotyp_mucho